- Apartament Saba Świnoujście

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin
I. Zasady rezerwacji
Rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
Po ustaleniu terminu należy w ciągu 3 dni dokonać przelewu w wysokości 30% wartości
wynajmu na podany przez właściciela nr konta. Kwota ta jako zadatek jest wliczana przy ostatecznym rozliczeniu apartamentu. W przypadku rezygnacji z wakacji zadatek nie jest zwracany.
Istnieje możliwość anulacji rezerwacji bez ponoszenia kosztów przez gościa w przypadku wskazania  przez niego nowego klienta na ten sam okres pobytu w apartamencie. W takim wypadku gość otrzyma zwrot wpłaconego zadatku.
II. Składowe ceny
Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje:
pobyt w apartamencie ustalonej wcześniej liczby osób.
koszt zużytych przez gościa mediów: energii, wody, gazu, ogrzewania
zmianę pościeli i ręczników dla każdego z gości
koszt rezerwacji
Cena nie obejmuje opłaty klimatycznej i 
kosztu sprzątania końcowego która jest płacona w dniu przyjazdu.

III. Pobyt
Przyjazd gościa do apartamentu może nastąpić w ustalonym dniu od godz. 15:00, natomiast wyjazd najpóźniej o godz. 11:00.
W przypadku, gdy klient drastycznie narusza spokój lub dobro sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych zasad współżycia społecznego, wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas pobytu.
Odbiór kluczy i zwrot następuje po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym na wskazany przez właściciela numer.
IV. Zasady obowiązujące w czasie pobytu
Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 22:00 – 6:00
Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymania apartamentu w należytym stanie. W przypadku wyrządzenia szkody w czasie pobytu, klient zobowiązany jest pokryć jej równowartość.
Istnieje całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie mieszkania (jedyne dopuszczalne miejsce to balkon).
Gość w czasie pobytu zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co rozumie się dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu.
Za zgubienie kluczy klient ponosi opłatę 150 zł.
Jeżeli w czasie pobytu gościa dojdzie do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, właściciel będzie dochodził od gościa pokrycia strat majątkowych.
W czasie pobytu gość jest jedynym użytkownikiem apartamentu.
V. Poufność danych osobowych klienta
Dane osobowe gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez właściciela tylko i wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi.

Zapraszamy Państwa do Świnoujścia przez cały rok i życzymy wspaniałego urlopu nad morzem.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego